ณ ปายวิมานรีสอร์ท “คุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจ”  
       
    บริเวณรีสอร์ท ที่อบอวลไปด้วย หมู่ไม้และหาดทรายริมน้ำปายที่คุณสามารถนั่ง  
  ชมบรรยากาศได้อย่างสบายตลอดวัน