" ริมแม่น้ำปายห้อมล้อมด้วยขุนเขา "
 
   
    ที่พักในฝันของคุณในบรรยากาศรีสอร์ทธรรมชาติ ณ ริมหาดทรายแม่น้ำปาย  
  มองไปได้ไกลสุดสายตา จากห้องพักของคุณ ยามเช้า คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศ  
  พระอาทิตย์ขึ้นพร้อมไอหมอกยามรุ่งอรุณ ยามค่ำจุดเทียนตามไฟ พร้อมด้วย  
  บรรยากาศโรแมนติคที่คุณสามารถสัมผัสกับหมู่ดาวบนฟากฟ้าได้อย่างเต็มอิ่ม  
  พร้อมทั้งคุณจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศเมืองปายวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวบ้าน  
  เลือกซื้อหัตถกรรมฝีมือ ชาวเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งคุณสามารถเดินเล่นจากที่พัก  
  ได้รอบเมืองปาย..